{Mājup} {Programmas} {Skripti} {Raksti} {Dziesmas} {Kurkulis} {Bildes} {Sazināšanās} {Saites} {in English}


IPkur

    IPkur ir neliels PERLa skripts, kurš cikliski iziet cauri IP adrešu apgabalam, parādīdams visus noteiktos DNS nosaukumus. Noderīgs, ja iekš IP adrešu apgabala vēlaties atrast noteiktus serverus vai darbstacijas, piemēram, kad īsti neatceraties kāda servera nosaukumu un IP adresi, bet zināt, ka tam ir jābūt šinī apgabalā.


    Nosūkt izejas kodu