{Mājup} {Programmas} {Skripti} {Raksti} {Dziesmas} {Kurkulis} {Bildes} {Sazināšanās} {Saites} {in English}


Dzīves gājums

¤ Dzimis 1975.gada 23.maijā Ļeņingradā.

Izglītība


¤ 1981.g.-1989.g. Rīgas Anrī Barbisa 11.vidusskola.
¤ 1989.g.-1992.g. Rīgas Franču licejs.
¤ 1992.g.-1993.g. Rīgas Tehniskās universitātes Automātikas un skaitļošanas sistēmu fakultātes bakalauratūra, nokārtota 1 semestra akadēmiskā programma.
¤ 1992.g.-1995.g. Rīgas Aviācijas universitātes Radioelektronikas un skaitļošanas sistēmu fakultātes bakalauratūra, specialitāte ESM programmnodrošinājums, nokārtota 5 semestru akadēmiskā programma.
¤ 1992.g.-1996.g. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļas bakalauratūra.
¤ 1996.g.-1998.g. un 2001.g. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļas maģistratūra.
¤ No 2003.g. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta datorzinātņu doktorantūra.

Grādi un diplomi


¤ 1989.g. Apliecība par nepilno vidējo izglītību A Nr.113626.
¤ 1992.g. Atestāts par vidējo izglītību A Nr.003654.
¤ 1996.g. Matemātikas bakalaura grāds - Bakalaura diploms Nr.004178.
     Bakalaura darba tēma: Sekvenciāli ģenerētas topoloģijas.
¤ 2001.g. Dabas zinātņu maģistra grāds matemātikā - Maģistra diploms Nr.009835.
     Maģistra darba tēma: Invariances nosacījums nekustīgā punkta problēmās.

Papildus izglītība


¤ 1999.g. 2 mēnešu stažēšanās Luizianā, ASV (ArtsLink programmas ietvaros).
¤ 2002.g. 2 nedēļu vasaras skola Funkcionālanalīze, parciālie diferenciālvienādojumi un skaitliskā analīze Viduseiropas universitātes Matemātikas fakultātē, Budapeštā, Ungārijā.
¤ 2004.g. 1 nedēļas vasaras skola Empīriskās metodes dabisko valodu analīzē Tērbatas universitātes Skaitļotājzinātņu institūtā, Igaunijā.
¤ No 2004.g. Ziemeļu Skaitļotājvalodniecības skolas kursu klausīšanās Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Igaunijā.
¤ 2005.g. 1 nedēļas aspirantu skola Korpusvalodniecība KF ZA Valodniecisko pētījumu institūtā, Pēterpilī, Krievijā.
¤ 2006.g. 1 nedēļas doktorantu skola Balss, runa, valodas Kargēzā, Korsikā, Francijā.

Darbs


¤ Kopš 1998.g. dažādu Sorosa fonda - Latvija un Kultūrkapitāla fonda projektu vadītājs un realizētājs.
¤ No 1998.g. strādā Rīgas domes Kultūras pārvaldē par pašdarbības kolektīva vadītāju.
¤ 2001.g.-2002.g. programmētājs Dānijas uzņēmumā Service-Partners A/S.
¤ Kopš 2001.g. publicē komentārus Neatkarīgajā Rīta Avīzē.
¤ 2002.g.-2003.g. AKKA/LAA autortiesību portāla programmētājs.
¤ 2004.g.-2005.g. vecākais programmētājs A/S Baltic Gaming.
¤ 2005.g.-2006.g. Totalizatora tehniskās nodaļas vadītājs A/S Baltic Gaming, pēc reorganizācijas - SIA Optibet.
¤ 2006.g. Informācijas tehnoloģijas nodaļas vadītājs Zāļu valsts aģentūrā.
¤ 2006.-2008.g. Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs Rīgas Tehniskās universitātes IT dienestā.
¤ 2007.-2008.g. Latvijas Universitātes Zinātnisko iekārtu centra programmatūras izstrādātājs.
¤ 2008.-2009.g. vecākais programmētājs ārzonas uzņēmuma filiālē Admi Rīga.
¤ No 2009.g. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra pētnieks.
¤ No 2009.g. skaitļotājzinību lektors Jūrmalas koledžā RRC.

Sabiedriskā darbība


¤ No 2002.g. Rīgas Tautas mūzikas biedrības valdes priekšsēdētājs.
¤ No 2002.g. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas apakškomisijas loceklis.
¤ No 2009.g. Latvijas Folkloras biedrības valdes loceklis.
¤ No 2009.g. Biedrības LR valdes priekšsēdētājs.
¤ No 2009.g. Biedrības 13. janvāris valdes loceklis.
¤ 2010.g. Pēdējās partijas dibinātājs un deputāta kandidāts Latgales vēlēšanu apgabalā.

Ansambļi


¤ 1989.g.-1990.g. Rīgas Autoelektroaparātu rūpnīcas folkloras deju kopa, vad. Sniedze Grīnberga.
¤ 1989.g.-1991.g. Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona Pionieru nama folkloras kopa Pudurs, vad. Anda Ābele.
¤ 1990.g.-1995.g. Latvijas Valsts universitātes folkloras deju kopa Dandari, vad. Ernests Spičs.
¤ Kopš 1990.g. Rīgas Danču klubs.
¤ 1992.g.-1993.g. Latvijas Universitātes Fizmatu deju kolektīvs.
¤ 1994.g.-1995.g. Rīgas pilsētas arodbiedrību kluba Vecrīga Tautas deju ansamblis Ivuška, vad. Valentīna Laizāne.
¤ No 1995.g. Rīgas domes Kultūras pārvaldes folkloras kapela Maskačkas spēlmaņi.

Profesionālās prasmes


¤ Programmēšanas valodas: asembleris, C, Pascal, Basic, Fortran, Fred, Clipper, FoxPro, PERL, PHP, SSI, SQL, HTML, JavaScript, Unix komandrindas.
¤ Administrēšanas pieredze: Unix (Linux, SunOS, FreeBSD), Windows NT+.
¤ Lietošanas pieredze: MS-DOS, DR-DOS, Windows (9x, 3x, NT, XP), Unix (Linux, BSD, SunOS, AIX) ar un bez X-Logiem, OS/2, MacOS.

Papildus prasmes


¤ Valodas: latviešu, latgaliešu, krievu - pilnībā; angļu, franču, leišu, poļu - labi; spāņu, ukraiņu, baltkrievu - apmierinoši, igauņu, vācu - nedaudz.
¤ Muzīkas: spēlē bajānu, dažādu veidu ermoņikas, mutes ermoņikas, kokles, stabules, dūdas u.c.
¤ Vadītāja apliecība: B kategorija.

Audzina dēlu un meitu.

2010.gada 6.augustā