{Mājup} {Programmas} {Skripti} {Raksti} {Dziesmas} {Kurkulis} {Bildes} {Sazināšanās} {Saites} {in English}


Dzīves gājums

¤ Dzimis 1975.gada 23.maijā Ļeņingradā.

Izglītība


¤ 1981.g.-1989.g. Rīgas Anrī Barbisa 11.vidusskola.
¤ 1989.g.-1992.g. Rīgas Franču licejs.
¤ 1992.g.-1993.g. Rīgas Tehniskās universitātes Automātikas un skaitļošanas sistēmu fakultātes bakalauratūra, nokārtota 1 semestra akadēmiskā programma.
¤ 1992.g.-1995.g. Rīgas Aviācijas universitātes Radioelektronikas un skaitļošanas sistēmu fakultātes bakalauratūra, specialitāte ESM programmnodrošinājums, nokārtota 5 semestru akadēmiskā programma.
¤ 1992.g.-1996.g. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļas bakalauratūra.
¤ 1996.g.-1998.g. un 2001.g. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļas maģistratūra.
¤ 2003.g.-2007.g. un 2015.g.-2016.g. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta datorzinātņu doktorantūra.
¤ 2011.g.-2012.g. Vecbebru profesionālās vidusskolas biškopības programma.
¤ 2014.g.-2016.g. un 2019.g.-2020.g. Rēzeknes Augstskolas (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas) Inženieru fakultātes informācijas tehnoloģijas doktorantūra.

Grādi un diplomi


¤ 1989.g. Apliecība par nepilno vidējo izglītību A Nr.113626.
¤ 1992.g. Atestāts par vidējo izglītību A Nr.003654.
¤ 1996.g. Matemātikas bakalaura grāds - Bakalaura diploms Nr.004178.
     Bakalaura darba tēma: Sekvenciāli ģenerētas topoloģijas.
¤ 2001.g. Dabas zinātņu maģistra grāds matemātikā - Maģistra diploms Nr.009835.
     Maģistra darba tēma: Invariances nosacījums nekustīgā punkta problēmās.
¤ 2012.g. Profesionālās kvalifikācijas apliecība KAC Nr.019501, specialitāte Biškopis.

Papildus izglītība


¤ 1999.g. 2 mēnešu stažēšanās Luizianā, ASV (ArtsLink programmas ietvaros).
¤ 2002.g. 2 nedēļu vasaras skola Funkcionālanalīze, parciālie diferenciālvienādojumi un skaitliskā analīze Viduseiropas universitātes Matemātikas fakultātē, Budapeštā, Ungārijā.
¤ 2004.g. 1 nedēļas vasaras skola Empīriskās metodes dabisko valodu analīzē Tērbatas universitātes Skaitļotājzinātņu institūtā, Igaunijā.
¤ 2004.g.-2008.g. Ziemeļu Skaitļotājvalodniecības skolas kursu klausīšanās Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Igaunijā.
¤ 2005.g. 1 nedēļas aspirantu skola Korpusvalodniecība KF ZA Valodniecisko pētījumu institūtā, Pēterpilī, Krievijā.
¤ 2006.g. 1 nedēļas doktorantu skola Balss, runa, valodas Kargēzā, Korsikā, Francijā.
¤ 2012.g. 1 nedēļas kurss Mašīntulkošanas sistēma Apertium Čeboksāros, Čuvašijā.
¤ 2015.g. 1 mēneša stažēšanās Brinnes Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes Skaitļotājgrafikas un multivides katedras Runas apstrādes pētnieciskajā grupā, Brinnē, Čehijā.
¤ 2015.g. 3 mēnešu stažēšanās Leišu valodas institūtā, Viļņā, Lietavā.
¤ 2016.g. 1 nedēļas doktorantu skola WiSSAP (Runas un skaņas apstrādes ziemas skola), SSN koledžā, Madrasā, Indijā.
¤ 2016.g. 2 mēnešu stažēšanās Meksikas Nacionālās autonomās universitātes Inženierzinātņu fakultātes Runas apstrādes laboratorijā, Mehiko, Meksikā.
¤ 2016.g. 1 nedēļas doktorantu skola RuSSIR (Russian Summer School in Information Retrieval), Saratovas Valsts universitātē, Saratovā, Krievijā.
¤ 2016.g. 2 mēnešu stažēšanās Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Apvienotā informātikas problēmu institūta Runas atpazīšanas un sintēzes laboratorijā, Minskā, Baltkrievijā.
¤ 2017.g. 3 mēnešu stažēšanās Šauļu universitātē, Lietavā.
¤ 2017.g. 1 mēneša stažēšanās Liberecas Tehniskās universitātes Runas laboratorijā, Čehijā.

Darbs


¤ Kopš 1998.g. dažādu Sorosa fonda - Latvija un Kultūrkapitāla fonda projektu vadītājs un realizētājs.
¤ 1998.g.-2014.g. strādā Rīgas domes Kultūras pārvaldē par pašdarbības kolektīva vadītāju.
¤ 2001.g.-2002.g. programmētājs Dānijas uzņēmumā Service-Partners A/S.
¤ 2001.g.-2006.g. publicē komentārus Neatkarīgajā Rīta Avīzē.
¤ 2002.g.-2003.g. AKKA/LAA autortiesību portāla programmētājs.
¤ 2004.g.-2005.g. vecākais programmētājs A/S Baltic Gaming.
¤ 2005.g.-2006.g. Totalizatora tehniskās nodaļas vadītājs A/S Baltic Gaming, pēc reorganizācijas - SIA Optibet.
¤ 2006.g. Informācijas tehnoloģijas nodaļas vadītājs Zāļu valsts aģentūrā.
¤ 2006.g.-2008.g. Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs Rīgas Tehniskās universitātes IT dienestā.
¤ 2007.g.-2008.g. Latvijas Universitātes Zinātnisko iekārtu centra programmatūras izstrādātājs.
¤ 2008.g.-2009.g. vecākais programmētājs ārzonas uzņēmuma filiālē Admi Rīga.
¤ 2009.g.-2013.g. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra pētnieks.
¤ 2009.g.-2016.g. skaitļotājzinību lektors Jūrmalas koledžā RRC, priekšmeti: Programmēšanas valodas, Objektorientētā programmēšana, Lielās datu bāzes, Datu struktūras, Programmatūras inženierija, Informācijas sistēmu izstrāde, Tīmekļa tehnoloģijas.
¤ 2010.g.-2016.g. sadziedāšanās vadītājs folkklubā Ala.
¤ No 2019.g. Kalupes pag. vīru vokālā ansambļa vadītājs.

Sabiedriskā darbība


¤ No 2002.g. Rīgas Tautas mūzikas biedrības valdes priekšsēdētājs.
¤ No 2002.g. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas apakškomisijas loceklis.
¤ 2009.g.-2017.g. Latvijas Folkloras biedrības valdes loceklis.
¤ 2009.g.-2015.g. biedrības LR valdes priekšsēdētājs.
¤ No 2009.g. biedrības 13. janvāris valdes loceklis.
¤ 2010.g. Pēdējās partijas dibinātājs un deputāta kandidāts Latgales vēlēšanu apgabalā.
¤ 2017.g.-2018.g. tika politiski represēts Latvijas Republikā un Čehijas Republikā.

Ansambļi


¤ 1989.g.-1990.g. Rīgas Autoelektroaparātu rūpnīcas folkloras deju kopa, vad. Sniedze Grīnberga.
¤ 1989.g.-1991.g. Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona Pionieru nama folkloras kopa Pudurs, vad. Anda Ābele.
¤ 1990.g.-1995.g. Latvijas Valsts universitātes folkloras deju kopa Dandari, vad. Ernests Spičs.
¤ Kopš 1990.g. Rīgas Danču klubs.
¤ 1992.g.-1993.g. Latvijas Universitātes Fizmatu deju kolektīvs.
¤ 1994.g.-1995.g. Rīgas pilsētas arodbiedrību kluba Vecrīga Tautas deju ansamblis Ivuška, vad. Valentīna Laizāne.
¤ No 1995.g. (Rīgas domes Kultūras pārvaldes, 1998.g.-2014.g.) folkloras kapela Maskačkas spēlmaņi.
¤ No 2019.g. vīru vokālais ansamblis Čvartaks.

Profesionālās prasmes


¤ Programmēšanas valodas: asembleris, C, Pascal, Basic, Fortran, Fred, Clipper, FoxPro, PERL, PHP, SSI, SQL, HTML, JavaScript, Python, Matlab, Unix komandrindas.
¤ Datubāžu sistēmu administrēšanas un programmēšanas pieredze: MySQL, PostgreSQL (ieskaitot PL/pgSQL), Oracle (ieskaitot PL/SQL).
¤ Administrēšanas pieredze: Unix (Linux, SunOS, FreeBSD), Windows NT/XP+.
¤ Lietošanas pieredze: MS-DOS, DR-DOS, Windows (9x, 3x, NT, XP, 10), Unix (Linux, BSD, SunOS, AIX) ar un bez X-Logiem, OS/2, MacOS.

Papildus prasmes


¤ Valodas: latviešu, latgaliešu, krievu - pilnībā; angļu, franču, leišu, poļu, spāņu, čehu - labi; ukraiņu, baltkrievu, slovāku - apmierinoši, igauņu, vācu, itāļu - nedaudz.
¤ Muzīkas: spēlē bajānu, dažādu veidu ermoņikas, mutes ermoņikas, kokles, stabules, dūdas, vijoli u.c.
¤ Vadītāja apliecība: B kategorija.

Audzina divus dēlus un divas meitas.

2020. gada 8. martā