{Mājup} {Programmas} {Skripti} {Raksti} {Dziesmas} {Kurkulis} {Bildes} {Sazināšanās} {Saites} {in English}


Programmatūra

¤ Bremze
Bremze ir neliela rezidenta DOSa programmiņa. Ar Bremzi iespējams regulēt pamatprogrammu izpildes ātrumu. Tā ir noderīga, ja uz jauniem, ātriem skaitļotājiem lietojat vecas procesoratkarīgas programmas (piemēram, vecas spēles vai vecus dziņus).

¤ Burti
Burti ir universāls latviešu klaviatūras un EGA/VGA ekrāna dzinis DOSam. Tas uztur visus zināmos klaviatūras ievades veidus un visus teksta videorežīmus ar 8x8, 12x8, 14x8 un 16x8 punktu kodu tabulām.

¤ CaurCtrl
CaurCtrl ir universāls latviešu klaviatūras dzinis priekš Windows XP. Tas uztur visus zināmos klaviatūras ievades veidus, pie kam darbojas pie jebkura klaviatūras izkārtojuma un nav jāinstalē.

¤ DosClip
DosClip ir rezidenta programma, kas DOSā uztur teksta "kabatu" jeb sistēmas buferi. Ar to ir iespējams kopēt ekrāna saturu buferī visos teksta videorežīmos un vietot no bufera jebkurā videorežīmā.

¤ DosVer
DosVer ir neliela rezidenta programma priekš DOSa, kas atļauj manuāli uzstādīt DOS versijas numuru vai arī automātiski noteikt, kādu versijas numuru lietojumprogramma uztur.

¤ StopPrg
StopPrg ir rezidenta programma, kas dod iespēju pārtraukt jebkuru programmu un atgriezties DOSā.

¤ Uptimer
Uptimer ir maza rezidenta programma priekš DOSa, kura ik pa brīdim sistēmas laiceni iestāda pēc reāllaika pulksteņa. Noderīga gadījumos, kad kāda programma nekorekti apietas ar laiceņa pārtraukumu.

¤ Zole
Zolītes spēle DOSā: viens dzīvs spēlētājs un trīs skaitļotājspēlētāji.

¤ Ten Clipboards
Ten Clipboards ir M$ Logu programma, kas vienlaicīgi uztur desmit neatkarīgus sistēmas buferus, kā arī nodrošina kopēšanas un vietošanas funkcionalitātes paplašinājumus.