{Mājup} {Programmas} {Skripti} {Raksti} {Dziesmas} {Kurkulis} {Bildes} {Sazināšanās} {Saites} {in English}


StopPrg

Sākumlapa

{Nosūkt}

{Dokumentācija}
    Sveicināti programmas StopPrg mājaslapā! Tā ļauj pārtraukt gandrīz jebkuras DOSa programmas darbību un iziet atpakaļ DOSa komandrindā vai čaulā.
    Te būs neliels izvilkums no StopPrg dokumentācijas:

	 StopPrg 3.2 ir rezidenta programma, kura nodrošina iespēju
	pārtraukt jebkuru programmu un iziet DOSā (izņemot programmas,
	kuras izmaina 08h pārtraukuma apstrādātāju). Tas ir noderīgi
	bezgalīgo loku jeb ciklu gadījumos, lietojot programmas, kurām
	nav paredzēta to pārtraukšanas iespēja, kā arī gadījumos, kad
	programma ir uzkārusies, bet pats DOSs nav uzkāries.
        Nosūciet pēdējo StopPrg versiju (tikai 9Kb)!
    Lasiet arī par citām manām programmām.